Riobamba, La Nariz del Diablo & La Llama

Saturday it was about time for my first weekend trip, with colleague Michel – Dutch guy, who is also an intern at Yanapuma – and Max, German guy – and English teacher volunteer who I’ve never seen before the trip. We doubted between going to the coast to catch some sun and visit Isla de la Plata or to go for culture & adventure at Riobamba and La Nariz del Diablo. And as the title of this blog post says, you know what it became…

Zaterdag was het dan eindelijk zover, tijd voor een eerste weekend uitstap met collega Michel – Nederlander die ook stage loopt bij Yanapuma – en Max, Duitser die vrijwillig Engelse lessen geeft in Quito en wie ik nooit eerder voor de trip had gezien. We twijfelden even of we naar de kust zouden gaan om wat zonnestralen op te vangen en Isla de la Plata te bezoeken, of dat we naar cultuur en avontuur op zoek zouden gaan in Riobamba en La Nariz del Diablo. En zoals de titel van deze blogpost al verklapte, weet je wat het is geworden…

The Travel Team

Travel Companions: Michel, Me and Max

So Saturday morning I left with a small bag for one night to Riobamba. I was going to meet the boys in Parque El Ejido to catch a one hour bus to the terminal of Quitumbe where we would take the bus to Riobamba. I decided again to let go of my fears and took the public transportation with my camera and stuff. And thanks to God that went well!

4 hours later, around noon, we arrived in Riobamba. On our way we enjoyed spectacular views over the Cotopaxi volcano and other beautiful landscapes, as we were driving along the Panamericana highway. And as always I also slept good on that bus… 😛

Dus vertrok ik zaterdagochtend met een kleine tas voor één nacht richting Riobamba. Ik zou the jongens in het Ejido park ontmometen om daar een één uur durende busrit richting de busterminal van Quitumbe te nemen. Daar zouden we de bus richting Riobamba nemen. Ik besloot opnieuw om mijn angsten te overwinnen en maakte gebruik van het openbare vervoer, ondanks dat ik mijn camera bij had. En God, dat ging even lekker!

4 uur later, rond de middag, kwamen we aan in Riobamba. Onderweg genoten we van spectaculaire uitzichten over de Cotopaxi en andere prachtige landschappen, terwijl we over de Panamericana autosnelweg reden. En naar goede gewoonte deed ik ook een aardig dutje op die bus… 😛

Riobamba & Nariz del Diablo 046 !!!

We booked a cheap hostel for $13 a person but as they did not provide us the expected room, we bargained until we paid just $11. The Ecuadorian way! Overall, we had not to complain about this place, except that the WiFi signal was poor and there came more water from the shower on the floor than over my body… The Ecuadorian way too?!

We started of with a walk through the small city of Riobamba, where we were happy to find the Saturday markets. One market was full of artesian products, and the other with fresh vegetables, fruits and meat.

We boekten een goedkoop hostel voor $13 per persoon maar gezien ze niet over de gereserveerde kamer beschikten, brachten we de prijs tot $11. Op z’n Ecuadoriaans! Over het algemeen hadden we niet te klagen over deze plek, afgezien van het slechte WiFi signaal en het feit dat er meer water uit dan in de douche liep… Ook op z’n Ecuadoriaans?!

We startten even later met een wandelingetje door het kleine stadje Riobamba, waar we tot grote vreugde de zaterdagmarkt terugvonden. Er was één markt vol met ambachtelijke producten, en een andere met verse groenten, fruit en vlees.

Local market in Riobamba on Saturday

I can’t get used to seeing Cuy (guinea pig)… It’s a typical Andean meal, but I’m not really a fan of it!

Ik kan alleen maar niet wennen aan het zien van Cuy (cavia)… Het is een typische maaltijd uit de Andes, maar ik ben niet meteen fan!

Cuy Ecuadorian specialty

We also had the chance to see a lot of indigenous people in this town.

We zagen ook heel wat inheemse mensen in dit stadje.

Indiginous people

And we enjoyed a $0.25 icecream on one of the beautiful plazas in town. Couldn’t taste better, and sunny weather!

In the late afternoon we had seen about the whole town and decided to turn back to the hostel as it just started to rain out of nowhere. Yes, this is also typically Ecuadorian: sun and rain are unpredictable and you can easily experience the 4 seasons in one day: freezing at night (winter), sunny in the morning (spring), hot around noon (summer) and rainy cloudy afternoons (autumn). That’s one of the reasons why should always wear clothes in layers and take as well your sunglasses as your umbrella! “Una locura” = craziness, regarding locals…

En we genoten van een ijsje dat slechts $0.25 kostte op het centrale plein. Kon niet beter smaken, en wat een zonnig weertje!

In de late namiddag hadden we heel het centrum wel gezien en besloten we om terug te keren naar het hostel. Het begon ook plots te regenen. Tsjah, dit is ook typisch aan Ecuador: zon en regen zijn onvoorspelbaar en je kan makkelijk 4 seizoenen in één dag ervaren: vriestemperaturen in de nacht (winter), zonnig in de ochtend (lente), heet rond de middag (zomer) en bewolkt in de namiddag (herfst). Dat is één van de redenen waarom je hier altijd kledij in laagjes moet dragen, en dat je zowel je zonnebril als je paraplu moet meenemen op uitstapjes. “Una locura” = gekte, zoals de mensen hier zeggen…

Walking through Riobamba

We decided to play some silly card games in the hostel until it stopped raining, and even watched the most stupid tv programs on a small retarded television, but no… It didn’t stopped raining for that evening, and so we headed around the corner and spoiled ourselves with some delicious pizza and a cup of Sangria before heading to bed. The next day we had to wake up in 4 o’clock in order to get the bus at 5AM to Alausi, where our main goal of this weekend trip was waiting for us… La Nariz del Diablo!

Around 7 in the morning we arrived at the small village of Alausi, another 2 hours more southwards from Riobamba. Here we could find the train station to La Nariz del Diablo. Luckily we bought out tickets ($25 a person) in advance, because places are quickly sold out at the station as many touroperators include this trainride in their itineraries.

We besloten dan maar om wat eenvoudige kaartspelletjes te spelen in het hostel tot het zou stoppen met regenen, en we keken zelfs naar de meest belachelijke tv serie ooit, maar nee… Het stopte maar niet met regenen die avond, en dus besloten we om snel het hoekje om te lopen om onszelf te verwennen met een heerlijke pizza en een glaasje Sangria voor we naar bed gingen. De volgende dag moesten we om 4 uur al opstaan om de bus van 5 uur richting Alausi te kunnen halen, daar wachtte het doel van onze weekend trip op ons… La Nariz del Diablo!

Rond 7 uur ‘s ochtends kwamen we vervolgens aan in Alausi, nog eens 2 uur zuidelijker van Riobamba. Hier vonden we het treinstation naar La Nariz del Diablo. Gelukkig kochten we onze tickets ($25 per persoon) op voorhand, want de plaatsen waren al snel uitverkocht omdat vele touroperators dit treinritje in programma door Ecuador verwerken.

Alausi town

As our train departed at 8AM, we had still plenty of time to enjoy the Sunday market in town and grabbed some breakfast at the station for $2,50 (including cheese sandwich, eggs, coffee and fresh juice). Not bad!

En omdat onze trein pas om 8 uur vertrok, hadden we nog ruim de tijd om de zondagse markt te verkennen en om te genieten van een heerlijk ontbijtje t.w.v. $2.50 (broodje kaas, eitje, koffie en vers fruitsap inbegrepen). Niet slecht!

Alausi station

Then it was time for boarding… But oh, wait. Let me tell you what exactly is this Nariz del Diablo… Well, La Nariz del Diablo (also called Devil’s Nose in English), is the “MOST DIFFICULT TRAIN IN THE WORLD” and is one of Ecuador’s most famous attractions. The railroad was originally built to connect to Andes with the coast, and the route goes up and down steep slopes, along river valleys and has to negotiate a wall of rock called Nariz del Diablo.

Dan was het tijd om in te stappen… Maar oh, wacht. Laat me even vertellen wat die Nariz del Diablo nu eigenlijk is… Wel, La Nariz del Diablo (ook wel Duivelsneus genoemd), is de ‘MEEST GEVAARLIJKE TREIN TER WERELD’ en is één van Ecuador’s meest populaire attracties. De spoorweg was oorspronkelijk gebouwd om de Andes met de kust te verbinden, en de route gaat op en neer doorheen diepe ravijnen, rivier valleien en gaat dwars door een grote rots, genaamd: Nariz del Diablo.

The most dangerous train ride in the world

People used to be able to choose to sit inside or ride the roof for a better view, but you can imagine how dangerous this was. And yes, eventually some people died so that now it is no longer allowed.

But the real reason why this train is called the most difficult train in the world is because many people died building it, and when you take the ride you understand why. The terrain is precarious. At times the train is so close to the side of a mountain that if you stick your hand outside the train car, you’ll lose it!

Mensen konden vroeger kiezen om binnen of op het dak te zitten voor een beter uitzicht, maar je kan je voorstellen hoe gevaarlijk dat was. En ja, uiteindelijk zijn er doden gevallen (letterlijk!) en is het nu niet meer toegestaan.

Maar de echte reden waarom deze trein de moeilijkste trein ter wereld wordt genoemd, is omdat er zoveel mensen stierven tijdens de constructie ervan. Wanneer je de treinrit neemt, begrijp je waarom. Het terrein is woest en soms komt de trein zo dicht bij de bergen dat als je je hand zou uitsteken, je je hand kwijt zou zijn!

Nariz del Diablo

A round trip train ride from Alausi is only 2,5 hours but we had plenty of time to enjoy all the beautiful scenery because the train goes only 12 km / hour.

Een heen- en terugreis vanaf Alausi duurt slechts 2 uur en half, maar we hadden wel ruim de tijd om al dat moois te aanschouwen want de trein rijdt slechts 12  km per uur.

Riobamba & Nariz del Diablo 220

The tour includes a short stop in front of the famous mountain, where of course everybody wants his pictures with the Devil’s Nose in the background. And so did we!

Bij de tour hoort ook een korte stop vlak voor de beroemde berg, waar iedereen natuurlijk een foto wilde met de Duivelsneus op de achtergrond. En zo wij ook!

Me in front of the Devil's Nose

The tour also includes a 50 minute stop in the town of Sibambe for lunch. Here we could see some indigenous people demonstrating an authentic Ecuadorian dance. You can imagine that this was quite touristic, but it was really nice done and so we could enjoy it to the fullest!

Bovendien was er een stop van 50 minuten in Sibambe om te lunchen. Hier zagen we inheemse mensen aan het dansen. Dit was vrij toeristisch, maar wel leuk gedaan en dus eens leuk om te zien!

Typical Ecuadorian Dancers

The highlight of my trip however were the llamas… This was my first encounter with them and I felt excited like a small little child. Of course, I also needed a picture with them but as you can see I was over-happy and enjoyed it too much.

Het hoogtepunt van mijn trip waren echter de lama’s… Dit was mijn allereerste ontmoeting met hen en ik was zo blij als een klein kind. Natuurlijk moest ik ook even op de foto, maar ik was over-enthousiast en had het zoals je kon zien wel even te goed naar mijn zin.

Me and the Llama

As we had 50 minutes in Sibambe, I had plenty of time to get to know the llama. And I decided to do a small interview with Mrs Llama. (I suppose it was a girl because she was so beautiful hihihi) 😛 :

Tijdens die 50 minuten in Sibambe had ik ruim de tijd om de lama beter te leren kennen. En ik besloot een klein gesprekje met mevrouw Lama te voeren. Helaas sprak de lama enkel Engels vandaar geen vertaling voor dit stukje… 😉

1)      Do you think I could ever keep you as a pet?

Yes, I am loving and cute, and I have many uses. I require less cost yearly than dogs, and am wonderful companion. 

2)      I’ve heard that llamas like to spit. Is that true? Why do you do that?

Yes, it is true. Llamas spit as a way of disciplining young or low ranked llamas in the herd or when they are angry or irritated. Female llamas spit so as to maintain order among the other herd members or when a male llama attempts to mate with her yet she is pregnant.

3)      Are you lazy or do you just look really like that?

Yes, I can be quite lazy sometimes. But if I have to, I can reach a top speed of about 40 miles per hour when running in a wide open area. However, I would only do it if I am trying to escape a predator in the wild. 

4)      If I would ask you kindly, would you give milk?

Yes, but milking me is more difficult then milking a cow or a goat.

5)      Are you strong, like a donkey?

Of course! I am very hardy and strong and can carry loads of stuff. I could also be your perfect hiking companion.

6)      What is your favourite meal?

I love to eat grain and hay, legumes, and vegetables.

7)      Would you ever bite me or use violence?

Some llamas like to chew on you, but we won’t hurt you because we only have teeth on the bottom of our mouth.

8)      If you ever fall in love, how many babies would you like to have?

Oh, I love to love because I am a herd animal. You will need at least two pets. Llama young are called crias, and I would like to have only one cria at a time.

9)      How often do you go to the hairdresser?

Whenever I feel like having to much fiber! (Llama hair is commonly called ‘fiber’.) Did you know my fiber is prized by hand spinners, knitters, weavers and crafters for its softness and warmth?!

10)   What is your preferred climate: hot and humid, or chilly and windy?

I’m used to live in the Andes mountains. However, the climate of a llama may vary. We can live up in the Mountains, on rocky cliffs, but also in ranches, open land plains, and even zoos.

The Llama

Buenos dias, Llama. Mucho gusto…

And before I knew it my 50 minutes were over, and I had to get back on the train.

As I took more than enough pictures during the first part of the ride, I took some time for meditation while I enjoyed the beautiful scenery.

And of course I thought about home, about how much I wished that I could share these beautiful moments with all of the precious people in my heart. I love you and I miss you!

En voor ik het wist, waren die 50 minuten alweer voorbij gevlogen, en moesten we weer terug op de trein.

Aangezien ik al meer dan genoeg foto’s had genomen op de heenrit, besloot ik om even tijd te nemen om te genieten van het mooie landschap dat voorbij gleed.

En natuurlijk dacht ik ook aan thuis, aan hoe hard ik wenste dat ik dit kon delen met al mijn dierbaren. Ik hou van jullie en ik mis jullie enorm!

Meditation Time

Around 10.30AM we were back in Alausi, but as we were awake from 4AM it felt like a long day already. We could use the 5 hours on the bus back to Quito for some serious power nap, and after another bus hour in the giant city of Quito, I finally reached home. Tired but accomplished.

Rond 10u30 waren we weer terug in Alausi, maar omdat we al van 4 uur wakker waren, voelde het aan als een lange dag. We konden de 5 uur slaap op de bus richting Quito dus goed gebruiken, en na nog eens een uur op de bus in de grootstad Quito, was ik eindelijk thuis. Moe maar voldaan.

Ecuador is a wonderful country!

Ecuador is een prachtig land!

P.S.: Michel, my ‘compañero’ made a lovely movie of this trip, which I am happy to share with you:

P.S. Michel, mijn metgezel maakte een leuk filmpje van dit reisje, dat ik graag met jullie deel:

 

If you never try, you’ll never know…

Here’s the truth: You can’t know how you’re going to feel about something until that “something” is actually happening. Because guess what? The only way to figure out what works for you is to try things, so you can’t be afraid to try things. And only until you learn to let go your fears, you can rise above them.

I guess true failure is when you don’t let yourself off the perfectionism hook long enough to experiment and test and live. Experimentation is everything. So I told myself… “Listen, I get that you’re scared. But I also get that you want to change your life here. And it’s not gonna happen if you keep… waiting.”

And so I decided to go out and try things until I figured out whether it worked for me. Because really, what’s the worst that could happen? Winding up not liking the city, returning home and stay scared? Well, congratulations, THEN YOU KNOW. And that alone is a big success.

But so I made a turnaround in my mind and started to open up myself for this country. And from then I realized… We all have eyes, but not all of us can see. Everything depends on whether you are ready for it or not. And after one difficult week I felt ready! Finally!

Quito 198

#selfie (not so great hihi)

The weekend started and I decided to go out and do something on my own, without the protection of my guest family. And it didn’t matter what, just something to make me feel fine. And so I decided for the first time in my life to do something I usually have an aversion to: tourist buses. 🙂 This time I could only see the advantages: cheap, easy, safe, punctual, comfortable, educative and fun!

Quito 002

And so I decided my Day Tour with the Hop On – Hop Off Service in Quito. And I turned out to see a lot of things:

This slideshow requires JavaScript.

I really enjoyed being alone all these hours, and finally and did not only feel FREEDOM but I also start to appreciate the beauty and the culture of this city (even though it stays hard to focus on it sometimes hihi). Note:  Latin American capital cities are known to be not the most beautiful cities in the continent, due to a high population, traffic problems, air pollution, crime, violence and so on.

It was like I had different eyes to see, different ears to hear, a different nose to smell and a different mouth to taste. Everything was getting better today! I enjoyed my time and felt accomplished when I got back home. I had not been robbed, I had not felt scared or unsafe, I had not felt lonely and I even had the biggest portion of sun during this whole week. God’s sign to say things were moving on from now on?!

 new eyes

Sunday was also a lovely day. However it begun with pooring rain, the weather got better and me, Francisco (my host father) and Nicolas (another guest staying in the house), decided to go out for a tour and we rented bicycles. On Sunday the city is partially car-free so that cyclists and pedestrians have time and space to enjoy their ‘healthy’ free weekends.

Bycicle Tour

Francisco guided us up north towards the old airport of Quito. Nowadays, there is a new airport build about one hour distance of the city center. Therefore, the old airport was closed and is now used as a bycicle park. And I have to say, it had something ‘different’: riding the bike on an airport strip!! It was a nice experience, even though the altitude made it difficult to breath for me sometimes… DSCN5977

On our way home, we stopped by the local market of Santa Clara and had some lunch there. I wasn’t really sure about the hygiene and the quality of the food there, but as everybody ate (and I promised myself “if you never try, you’ll never know…”) I had a delicious plate of fresh fish with rice, plantains and spicy sauce. Mercado Santa Clara

Afterwards, I decided to pass by the bakery for something sweet because I was starving (because of the exercise or the altitude?). I bought ‘Tres Leches’ desserts and took it home for the whole family. I really feel so good there with them, every day I feel blessed to say that I feel like ‘going home’…

Tres Leches Postre

Around 4 o’clock it started to rain again, so we felt lucky to be inside again. Everybody was tired and as the weather was bad, we all felt like doing a siesta. Nothing more relaxing on a Sunday afternoon!

And so, my dear friends… After all I had a great weekend and I feel like I have found new energy and strength for next week! I hope you are as happy as me to feel things are getting better. And as you might have noticed: I have tried and now I know… Hey, everything is okay! 😉

Quito, Life Lessons & the Culture Shock

After traveling through Honduras, Guatemala and Belize, I thought that I would fairly smooth adjust to life in another Latin American country. Obviously… I was wrong!

“Culture shock is the personal disorientation a person may feel when experiencing an unfamiliar way of life due to immigration to a new country, a move between social environments, or simply travel to another type of life.”

While writing this post I realize that this is my 3th day in Quito. It is therefore not really worth worrying about the fact that I am currently really struggling more than I would like to admit. Let me explain how the last days went…

what am i doing here culture shock

Saturday evening I arrived from a long journey so Sunday I decided to take it easy. The altitude sickness catched me from the first moments when I arrived: I was feeling a constant pressure in my head, and whenever I walked ‘too fast’ or climbed the stairs, I felt so dizzy that I could possibly pass out. Fortunately, it did not happen (yet). 😉

Sunday afternoon my guest father, Francisco, joined me for a small walk through the area nearby, La Mariscal (also called Gringolandia because it’s full of gringos, Americans). There was almost nobody in the streets because currently people are celebrating Carnaval near the coast of Ecuador. Apparently Carnaval is way more important here than in Europe. Walking down the streets, I felt happy to have Francisco near me, because I could feel it was not safe at all.

Therefore, also Monday morning, when I had to be at Yanapuma for my first day of work, he accompanied me on the bustrip to the office. I can feel that my family does this because they want to protect me from the everlasting dangers in the neighborhoods. They have told me so many stories of robberies that I frankly became scared. So even after work, mi padre picked me up near the office to take me home like I was his child.

Quito bus 1

Tuesday morning, the story continued… And nothing seems to work out fine so far: shops are closed so everything I would have liked to buy (sim card, umbrella, notebooks, …) I couldn’t buy, and when I wanted to pay my food in a local restaurant, they didn’t have change for a $50 bill. Apparently, in Quito bills of $50 and $100 are not accepted nowhere because of safety regulations. And changing the money is a hard thing to do as nobody wants to change…

As you can feel while reading, it really bothers me not to be able to independent. If you know me a little bit, you also know that I absolutely don’t like to be vulnerable and dependent. I am always self-reliable, sure of myself and strong. But for the first time in my life I feel like a child that desperately needs somebody to protect me, even for the smallest things like walking around and taking a bus ride for 10 minutes.

But there is nothing to do about it, maybe this shouldn’t make me feel weak or stupid, maybe I just have to go with the flow, and maybe to become strong again, I must become weak first. This teaches me another important life lesson like so many other paradoxes in life:

–          To be first, you must become last.

–          To become rich, you must first lose everything.

–          To become truly independent, you must learn to become dependent.

–          To become strong, you must become weak.

Maybe for the first time in my life I have to learn to take distance from the one thing I am trying too hard all the time, and therefore finding true freedom in a kind of imprisonment here.

be grateful

P.S.: Special thanks to Kristiana Chan who helped through this hard times, your blog post ‘Independence Day’ encouraged me to keep positive about this experience so far. I feel you! http://kristianachan.wordpress.com/2013/08/27/independence-day/

 

THE BIG TRIP – Day 2: Alicante

TRAVELOGUE – Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante

Friday 29th of March 2013. Day 2 of THE BIG TRIP, and already two destinations: Altea and Benidorm. (Read more about this in previous posts). After breakfast we strolled around some more in Benidorm, and then me and my friend, Kim, took the bus to Alicante. This bus ride was the perfect opportunity for a powernap, for it was an hour until we reached the city.

Vrijdag 29 maart 2013. Dag 2 van THE BIG TRIP, en alreeds 2 bestemmingen zaten erop: Altea en Benidorm. (Lees meer hierover in de vorige posts). Na het ontbijt en wat rondslenteren in Benidorm, nam ik met mijn vriendin, Kim, de bus richting Alicante. Deze busrit was de ultieme kans voor een mini-dutje, het was immers een uurtje rijden tot we de stad bereikten.

BIG TRIP (1) 298

At 2PM we were there then: Alicante! Here we booked a charming boutique hotel, centrally located on the square next to the town hall (Ayuntamiento). The service was excellent and we really liked it!

Om 14 uur waren we daar dan: Alicante! Hier hadden we een charmant boutique-hotelletje gereserveerd, centraal gelegen op het plein bij het stadshuis (ayuntamiento). De service was er uitstekend en het viel reuze goed mee!

BIG TRIP (1) 301

We were hungry again, how could it be otherwise, and ate – against all Tapas standards – our lunch at Mc Donalds. To the great joy of Kim (who just loves Mc Donalds)!

We hadden alweer honger, hoe kon het ook anders, en aten – tegen alle Tapas-normen in – onze lunch in Mc Donalds. Tot grote blijdschap van Kim (die gek is op Mc Donalds)!

BIG TRIP (1) 307

Then we just strolled along the promenade.

Daarna flaneerden we even over de boulevard.

BIG TRIP (1) 305

We also visited the famous castle of Alicante, which is located on the hill: Santa Barbara. From this castle we had a beautiful view over the city, and for that alone it is really worth it!

We bezochten ook het beroemde kasteel van Alicante, dat gelegen is op de heuvel: Santa Barbara. Vanaf dit kasteel heb je een prachtig uitzicht over de stad, en alleen al daarvoor is het echt de moeite waard!

BIG TRIP (1) 330

Of course we did not have to climb the whole mountain itself and for barely one euro (or two) we took an elevator that took us to the top in less than a minute (or two).

Natuurlijk hoefden we die hele berg niet zelf op te klimmen en konden we voor amper een euro (of twee) een lift nemen die ons in amper een minuut (of twee) tot boven bracht.

BIG TRIP (1) 350We enjoyed the fantastic scenery, took pictures of each other and enjoyed the sunshine.

We genoten van de fantastische vergezichten, namen foto’s van mekaar en genoten van het zonnetje.

BIG TRIP (1) 334 BIG TRIP (1) 349 BIG TRIP (1) 374

After our visit we went back down, towards the city and our hotel. Our room was fantastic! We had a mini-balcony overlooking the city and even on the castle and the hill. The bed was heavenly, and so our day could not go wrong anymore!

Na ons bezoek trokken we terug naar beneden, richting de stad en ons hotel. Onze kamer was echt fantastisch! We hadden een mini-balkonnetje met uitzicht op het stadshuis en zelfs zich over het kasteel en de heuvel. Het bed was zalig, en onze dag kon dus nu al niet meer stuk!

BIG TRIP (1) 387

We decided to stroll around some further through the city, and drank a Piña Colada somewhere.

We besloten nog wat verder rond te kuieren door de stad, en dronken ergens een Piña Colada.

BIG TRIP (1) 395

We found out that there took a clothing and footwear market place at the harbor, and went there to look around. To our own surprise we have not bought anything! (And no, it was not the merchandise, that looked very nice and well priced!).

We ontdekten dat er een kledij- en schoenenmarktje plaatsvond aan de haven, en gingen daar even rondkijken. Tot onze eigen verbazing hebben we er niets gekocht! (En nee, het lag niet aan het koopwaar, want dat was overigens zeer mooi en goed geprijsd!).

BIG TRIP (1) 406 DSC_0458Around time of sunset we walked as two romantic, lost souls on the pier and we enjoyed the view. While the men enjoyed our view, I think … Because we got a lot of attention, the two of us! 😉

Bij zonsondergang wandelden we als twee romantische, verdwaalde zielen over de pier en genoten we van het uitzicht. Terwijl de mannen van ons uitzicht genoten, denk ik… Want we hadden weeral veel bekijks, wij twee! 😉

BIG TRIP (1) 404

But we had enough fun, just with the two of us, and so there was no men in order to amuse us! And we put on our successful day with a delicious Mexican dinner, and a glass of tinto de verano (red wine or sangria mixed with sparkling water). Really relaxed. And Burgundian. That especially! And if we had not eaten enough, Kim ate a cotton candy at a local fairground booth!

Maar wij hadden genoeg pret onder ons en dus geen mannen nodig om ons te kunnen amuseren! En we zetten onze geslaagde dag verder met een heerlijk Mexicaans dinertje, en een glaasje tinto de verano (sangria of rode wijn met bruiswater gemixt). Echt relaxed. En Bourgondisch. Dat laatste vooral! En alsof we nog niet genoeg gegeten hadden, at Kim nog een suikerspin aan een plaatselijk kermiskraam!

BIG TRIP (1) 415We walked around and stumbled by chance on a procession! The street was closed in front of us and so we were unexpectedly witnesses of a religious tour. Actually, It was to be expected, because at this time of the year, it was Semana Santa, the holy week before Easter.

We wandelden wat rond en stootten bij toeval op een processie! De straat werd voor onze neus afgesloten en zo werden wij onverwachts getuigen van een religieuze rondgang. Het was natuurlijk wel te verwachten, want het was Semana Santa: de heilige week voor Pasen.

BIG TRIP (1) 416

There are religious processions organized in which many brotherhoods (in Spanish: Hermandades or Cofradias) remember the suffering of Christ. Each fraternity has its own church and their own sacred images, Maria and Christ, propagated. During this week, the platforms on which the sculptures are to be worn by the members of the brotherhood (costaleros). Because the sacredsculptures are assisted by ‘nazarenos’ (penitents) a procession route takes many hours. There are also ‘ musical bands’ walking along which the procession and they guide the crowds passionately (the instruments with the Jesus sculpture are only drums and trumpets while María is assisted by a full orchestra, however, without the string instruments).

Er worden religieuze processies georganiseerd waarin de vele broederschappen (in het Spaans: hermandades of cofradias) het lijden van Christus gedenken. Elke broederschap kent een eigen kerk en tijdens deze week worden hun heilige beelden, Maria en Christus, uitgedragen. De plateau´s waarop de beelden staan worden gedragen door de leden van de broederschap (costaleros). Omdat de heilige beelden worden bijgestaan door ‘nazarenos’ (boetelingen) duurt een processieroute vele uren. Ook lopen er ‘muziekkorpsen’ mee die passievol de stoet begeleiden (de instrumenten bij het Jezus beeld zijn alleen trommels en trompetten terwijl María bijgestaan wordt door een heel orkest, echter, zonder de strijkinstrumenten).  BIG TRIP (1) 422

Useful vocabulary / Handig woordenlijstje:

 • Semana Santa: holy week before Easter / heilige week voor Pasen
 • Nazarenos: penitents (Since 1987 women may also participate as ‘Nazarenas’) / boetelingen (Sinds 1987 mogen ook vrouwen als ‘nazarenas’ meelopen)
 • Saeta: religious flamenco singing / religieuze flamenco zang
 • Hermandad: fraternity (mix of social groups, ethnicity and occupation) / broederschap (mix van sociale groepen, afkomst en beroep)
 • Cofradia: fraternity (only among certain groups such as fishermen or traders) / broederschap (uitsluitend van bepaalde groep zoals vissers of handelaren) 

BIG TRIP (1) 427Hermandad de la Esperanza Macarena (= our hope / onze hoop)

BIG TRIP (1) 433The arrival of La Carreteria on Good Friday is really worth waching because of the high difficulty level. It is the most popular procession during the whole week of Semana Santa. Read more about this particular procession at: http://www.traditioninaction.org/religious/a026rpMacarena.htm

De thuiskomst van La Carreteria op Goede Vrijdag is de moeite waard vanwege de hoge moeilijkheidsgraad. Het is de meest populaire processie uit de hele periode. Lees er meer over (in het Engels) op de bovenvermelde website.

BIG TRIP (1) 439How it goes in real life… (Sorry for the bad quality): / Hoe het er écht aan toe gaat… (Sorry voor de slechte kwaliteit): 

As you can see and experience a little bit in the movie, this is a very special ritual! Very unique and fun to experience in real life. We were pleased and fascinated witnesses…

Zoals u op het filmpje wel een beetje kunt zien of ervaren, is het een heel bijzonder ritueel! Heel uniek en leuk om ook eens meegemaakt te hebben. Wij waren alvast tevreden en gefascineerde toeschouwers…

DSC_0516To close the day (or night by that time) we went to sit on a terrace – again –, and so we closed our successful week of holiday together with a milkshake.

Om de dag (of de nacht inmiddels) af te sluiten, zochten we nogmaals – tot vergeefs toe – een terrasje op, en zo sloten we onze geslaagde week vakantie samen af met een milkshake.

BIG TRIP (1) 443It became very late and the next day Kim’s train headed in the direction of Valencia, for a flight home to Belgium. I would be picked up by my tour group to continue the big trip towards Granada. Undoubtely the highlight of Andalusia. Why? Therefor I refer to the following blog post! So definitely keep on reading!

Het werden dus late uurtjes en de volgende dag zou Kim haar trein nemen richting Valencia, voor een vlucht huiswaarts richting België. Ik zou opgepikt worden door mijn reisgezelschap om de trip verder te zetten richting Granada. Ongetwijfeld hét hoogtepunt van Andalucië. Waarom? Dat leest u in de volgende blogpost! Dus zeker blijven lezen!!

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – Day 1: Benidorm

TRAVELOGUE – Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm

In the previous blog post you could read about Altea, a particularly cozy spot on the Costa Blanca. To read more about this place, you can click on it at the right in the archive or enter “Altea” in the search button (right on the top of the bar).

In de vorige blogpost kon u lezen over Altea, een bijzonder gezellig plekje aan de Costa Blanca. Om hierover meer te lezen, kan u rechts klikken in het archief of “Altea” ingeven bij de zoek-knop (rechtsbovenaan in de balk).

BIG TRIP (1) 177

After Kim and I spent our day in Altea, we took the bus for just a fifteen minute drive to the grand resort area, Benidorm. We arrived around 5 pm. It was very busy, and there was especially a striking number of young people. For those who do not know: Benidorm is in Belgium known as wintering destination for the elderly people, because it offers a huge range of tourist accommodation and recreation. Benidorm also has a pleasant climate with mild winters making it pretty much the dream destination for this ‘winter escapers’. Whether Benidorm is still a dream destination now, is debatable, because the mass tourism has put its mark quite strongly everywhere in the city. Today Benidorm has a reputation of being the “New York” or “Las Vegas” of Spain (therefor it is nicknamed Beni-York), because of the many skyscrapers, casinos, strip clubs and bars. For us, the whole atmosphere was an attraction on itself, and that was the reason why this place was for us a “must-see” on our trip. Nothing more, nothing less. As soon as you arrive, you actually want to leave again … But I don’t regret visiting Benidorm at all! I had to see this famous seaside town with my own eyes!!!

Nadat Kim en ik dus onze dag spendeerden in Altea, namen we de bus voor amper een kwartiertje rijden richting de grootse badplaats, Benidorm. Daar arriveerden we rond 17 uur. Het was er heel druk, en er was vooral opvallend veel jong volk. Voor wie het nog niet weet: Benidorm staat in België vooral bekend als overwinteringsbestemming voor bejaarden, omdat het een gigantisch aanbod in toeristische accommodatie en recreatie biedt. Benidorm heeft bovendien ook een aangenaam klimaat met zachte winters waardoor het zowat de gedroomde bestemming is voor deze overwinteraars. Of dit inmiddels nog zo is, valt te betwisten, want het massatoerisme heeft zijn sporen zo hier en daar wel stevig nagelaten. Vandaag heeft Benidorm de reputatie het “New York” of “Las Vegas” van Spanje te zijn, vanwege de vele wolkenkrabbers, casino’s, stripclubs en bars. Voor ons was de hele atmosfeer op zich al een attractie, en dat was dan ook de reden waarom dit voor ons “een must-see” was op onze trip. Meer dan dat is het ook niet: zogauw als je er arriveert, wil je eigenlijk alweer vertrekken… Maar ik heb geen spijt! Ik moest en zou deze befaamde badplaats even gezien hebben!!!

BIG TRIP (1) 196

Anyway, we checked in at Hotel El Pueblo Benidorm, where we spent the night in a double room with half board. We could book it for an attractive price. This type of hotel is the typical example of the many resorts that can be found here.

Enfin, we checkten in bij Hotel El Pueblo Benidorm, waar we voor een interessante prijs een overnachting in een tweepersoonskamer in half pension konden boeken. Dit type hotel is het typische voorbeeld van de vele resorts die je hier vind.

This video is just to show you how a ‘regular’ Benidorm resort looks like…

BIG TRIP (1) 170

And because the sun was still out in the sky, we decided to go out for some exploring, even though we were already quite tired from our day in Altea. We walked through Playa de Levante to the Mirador, the most postcard-worthy place in Benidorm. Here you have a beautiful view of both Playa de Levante and Playa Poniente. The Mirador is the place that separates the two beaches.

Gezien de zon nog steeds aan de hemel stond, besloten we even op verkenning te gaan, ook al waren we eigenlijk al best moe van ons dagje in Altea. We wandelen via Playa de Levante naar de Mirador, de meest postkaart-waardige plek in Benidorm. Hier heb je immers een prachtig uitzicht over zowel Playa de Levante en Playa Poniente. De Mirador is de plek die de scheiding vormt tussen deze twee stranden.

BIG TRIP (1) 188 BIG TRIP (1) 241 BIG TRIP (1) 242We made a lot of great pictures and by that time the sun was going down, which caused even more beautiful visual effects.

We maakten er heel wat mooie foto’s en inmiddels was de zon ook aan het ondergaan, wat voor nog meer mooie beeldeffecten zorgde.

BIG TRIP (1) 261Then we walked back to the hotel. There a great buffet was expecting us! But that was in retrospect not so great: everything looked good, but once you taste it, you realize that this huge catering kitchen is really not so tasty all. I prefer a small cozy restaurant where you might pay more, but also get more taste in your plate! 😉

Daarna wandelden we rustig terug naar het hotel. Daar wachtte ons een groot buffet! Maar dat bleek achteraf gezien niet zo “groots” te zijn: alles ziet er lekker uit, maar zo gauw je het proeft, realiseer je je dat grootkeuken echt wel te proeven valt. Geef ons dan toch maar een klein gezellig restaurantje waar je misschien wel meer betaalt, maar ook wel meer smaak in je bord proeft! 😉

BIG TRIP (1) 204

And of course… We have spotted some “Benidorm Bastards” (Belgian tv-show which is called “Off their rockers” in USA) on our way…

En natuurlijk hebben we enkele “Benidorm Bastards” (naar de Belgische tv-serie) gespot onderweg… 

BIG TRIP (1) 171

The dessert was moreover not eatable, in my opinion. And I also immediately decided never to stay in large hotels like this resort. Not for me!

Het dessert was overigens echt niet te eten, naar mijn mening. En daarbij besloot ik ook meteen om nooit meer in grootschalige hotels zoals dit resort te overnachten. Niks voor mij!

BIG TRIP (1) 279Incidentally, we had an evening with a lot of fun, with the sight of the mass of people who were amused by the hotel animation. I also noticed that I was actually the exception in this hotel, because it turned out that I seemed the only one who thought this was NOT fun.

We hadden ’s avonds overigens wel veel plezier met het aanschouwen van de massa mensen die zich amuseerde bij de animatie. Ik constateerde daarbij ook dat ik eigenlijk de uitzondering was in dit hotel, want ik bleek de enige te zijn die dit NIET leuk vond.

BIG TRIP (1) 288Oh well, who cares … We experienced it! It was a ‘once in a lifetime’, in a different meaning!

Ach ja, wat maakt het uit… We hebben het ook eens meegemaakt!

BIG TRIP (1) 291

And we ended our evening with a bottle of Piña Colada on the terrace of our room with some music. The atmosphere you create yourself! I ever heard that somewhere!?

En we eindigden onze avond met een fles Piña Colada op ons terrasje met wat muziek. De sfeer, die maak je zelf! Heb ik ooit eens ergens gehoord!

305926_10201086854876957_375706987_n

And the next morning we ate a buffet breakfast, with fortunately Churros con Chocolate (my favorite Spanish delicacy).

En de volgende morgen aten we nog een buffet-ontbijtje, met gelukkig wel Churros con Chocolate (mijn favoriete Spaanse lekkernij).

BIG TRIP (1) 294 BIG TRIP (1) 295After breakfast, we went for a last walk…

Na het ontbijt, ging we nog voor een laatste wandelingetje…

BIG TRIP (1) 190

And did some silly things… (Like pretending to be the touroperating hostess)

En deden we enkele gekke dingen… (Zoals doen alsof we de standplaats hostess waren)

DSC_0393

So we were ready for our next destination: Alicante! You can read more about this city in the next blog post. So …. Be alert and check From Julie with Love from time to time for more travel news!

Zodoende waren we klaar voor onze volgende bestemming: Alicante! Over deze stad lees je meer in de volgende blogpost. Dus…. Wees alert en check From Julie with Love tijdig voor meer reis-nieuws!

Hasta luego!

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – Day 1: Altea

TRAVELOGUE – Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea

At 8.30 it was time! With purse and luggage Kim and I went on the bus … Just for positioning: Who is Kim? Kim is my best friend! I met her in September 2011, when I started my Bachelor in Tourism and Leisure Management in Belgium. Since then we have been inseparable friends and we share joys and sorrows with each other. Now that I’m studying in Spain, we have contact almost every day through social media, and how could it be otherwise than that she would come visit me.

Om 8u30 was het zover! Met pak en zak trokken Kim en ik de bus op… Even ter situering: wie is Kim? Kim is mijn allerbeste vriendin! Ik leerde haar in september 2011 kennen, toen ik begon aan mijn Bachelor in Toerisme en Recreatie Management in België. Sinds toen zijn we onafscheidelijke vriendinnen en delen we lief en leed met mekaar. Nu ik in Spanje studeer, houden we zo goed als elke dag contact via sociale media, en hoe kon het ook anders dan dat zij mij zou komen bezoeken.

DSC_0017On Monday, March 25th Kim arrived in Valencia with a Ryanair flight of 2 hours, and a very nice week was waiting for us! She slept three nights in my apartment in Gandia, together we visited the city of Valencia, and between my lessons we also spent a few hours on the beach: Playa de Gandia. Just a few small photos of them here:

Op maandag 25 maart arriveerde ze in Valencia met een Ryanair-vluchtje van 2 uur, en stond er ons een heel leuk weekje voor de boeg! Ze sliep 3 nachten in mijn appartement in Gandia, we bezochten samen de stad Valencia, en tussen mijn lessen door spendeerden we ook enkele uurtjes aan het strand: Playa de Gandia. Daarvan hier even enkele fotootjes:

This slideshow requires JavaScript.

Anyway, now Altea … We arrived around 10:45 am by ALSA bus, a good bus company here in Spain which I highly recommend to anyone who wants to travel affordable through the country. We first searched for the Tourist Info office to get ourselves a city map and to rent a bike. And we had to drop our luggage somewhere for the next few hours, so we didn’t have to carry it all around … By the time we managed to do all of that, it was already 12 noon. Yeah, “Tranquila, estamos en España”, right?

Enfin, maar nu Altea… We arriveerden omstreeks 10u45 ter plaatse met de ALSA-bus, een goede busmaatschappij hier in Spanje die ik ten zeerste aanraadt voor iedereen die betaalbaar wil reizen. We zochten eerst het Toeristisch Info-kantoor op om een stadsplannetje en een fiets te bemachtigen. Én we moesten onze bagage ergens zien te droppen voor de komende uren, zodat we er niet mee hoefden te sleuren… Tegen dat alles gelukt was, was het alweer klokslag 12 uur ’s middags. Tsjah, “Tranquila, estamos en España”, zeker?

BIG TRIP (1) 039But oh, how wonderful that we had that bike! This allowed us to explore every corner of the resort area at our own pace. We drove along the coast and through the hills that led us to the top of the beautiful village.

Maar oh, wat heerlijk dat we die fiets hadden! Daarmee konden we op eigen tempo alle uithoeken van het badplaatsje verkennen. We reden langs de kustlijn en door de heuvels die ons tot de top van het prachtige dorpje leidden.

BIG TRIP (1) 119We had lunch at an Italian restaurant with ocean views and live music by a Peruvian street orchestra. I ordered a pasta with chicken and curry sauce … It tasted delicious! So it could not be better …

We hadden lunch in een Italiaans restaurantje met zicht op zee, live muziek door een Peruaans straat-orkestje. Ik bestelde een pasta met kip en curry-saus… Die smaakte heerlijk! Dus het kon gewoon niet beter zijn…

BIG TRIP (1) 137We then cycled again a little farther, and then stopped again for a snack and a drink … The good life, so it goes always with me and Kim! 😉

We fietsten vervolgens weer een eindje verder, en stopte vervolgens opnieuw voor een hapje en een drankje… Het Bourgondische leven, zo gaat dat altijd met mij en Kim! 😉

BIG TRIP (1) 150

We ate an ice cream and cycled back on. Burned the calories, so you could say.

We aten een ijsje en fietsten weer verder. De calorieën verbranden, zeg maar.

BIG TRIP (1) 101Maybe some more ‘theoretical information’ about Altea here:

Misschien even wat meer ‘theoretische informatie’ geven over Altea:

BIG TRIP (1) 077

Altea is a municipality and town in Spain, located on the Mediterranean coast in the province of Alicante about 50 kilometers north-east of the city of Alicante and about 100 kilometers south of the city of Valencia. Altea has an area of ​​34.43 km ² and is built on a hill. Altea counted about 22,648 inhabitants in early 2007.

Altea is een gemeente en stadje in Spanje, gelegen aan de Middellandse Zee in de provincie Alicante op zo’n 50 kilometer ten noord-oosten van de stad Alicante en zo’n 100 kilometer ten zuiden van de stad Valencia. Altea heeft een oppervlakte van 34,43 km² en is gebouwd op een heuvel. Altea telde begin 2007 zo’n 22.648 inwoners.

BIG TRIP (1) 127An important source of income for Altea is tourism, which has grown since the 50s due to the Mediterranean climate, beaches and the charm of the town.

Een belangrijke bron van inkomsten voor Altea is het toerisme, dat sinds de jaren ‘50 is gegroeid als gevolg van het mediterrane klimaat, stranden en het karakteristieke stadscentrum.

BIG TRIP (1) 058

The coast south of Calpe, has a micro climate making the winters considerably warmer then north of Calpe. This makes Altea and the whole area very attractive to people who want to spend the winter abroad, from countries including the Netherlands, England, Scandinavia and Germany.

De kust ten zuiden van Calpe zou een microklimaat hebben waardoor de winters duidelijk warmer (zouden) zijn dan ten Noorden van Calpe. Dat maakt Altea en de hele omgeving zeer aantrekkelijk voor overwinteraars uit onder andere Nederland, Engeland, Scandinavië en Duitsland.

BIG TRIP (1) 131The city was founded by the Iberians and Romans. In 1244 Altea was reconquered by Jaime I of Aragon. One of the tourist attractions is the church “Virgen del Consuelo”, also called “Nuestra Senora del Consuelo”, which is easily recognizable by the picturesque blue domes. It is built on top of the hill.

De stad is gesticht door de Iberianen en Romeinen. In 1244 is Altea heroverd door Jaime I van Aragón. Een van de toeristische trekpleisters is de kerk “Virgen del Consuelo” of ook wel genoemd “Nuestra Senora del Consuelo” , welke eenvoudig te herkennen is aan de pittoreske blauwe koepels. Deze is gebouwd boven aan de heuvel.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Altea_(stad)

DSC_0296

Altea is actually a museum itself and it is definitely the most artistic town on the Costa Blanca. It is a place where many (inter)national painters, sculptors, poets, singers and writers have their “Taller” (workshop), and inspiration.

Altea is eigenlijk een museum op zichzelf en het meest artistieke stadje aan de Costa Blanca. Een plaats waar veel (inter)nationale schilders, beeldhouwers, dichters, zangers en schrijvers hun “Taller” (werkplaats) hebben en inspiratie opdoen.

BIG TRIP (1) 079

Artistic ambition and the kind of people that feel attracted by this atmosphere, can be encountered in the narrow whitewashed streets and around the large church with the -with Valencian ceramic tiled- roof the Nuestra Senora del Consuelo, which belongs with its ‘Tower of Galera’ to the Cultural Heritage of Spain.

Kunstzinnigheid en het soort mensen wat zich daardoor aangetrokken voelt, vindt je in de nauwe, witte straatjes en rondom de grote kerk met het -met Valenciaans keramiek betegelde- dak de Nuestra Senora del Consuelo, die o.a. met de Toren van Galera tot het Culturele Erfgoed van Spanje behoort.

Bron: http://costablanca.voorjou.com/altea/

BIG TRIP (1) 099

The reason I wanted to take Kim to Altea is because many Spaniards recommended me the place because of its charm. I was pleasantly surprised and have a very good impression of this resort. I would truely recommend anyone to spend a holiday here …

De reden waarom ik Kim mee naar Altea wilde nemen, is omdat vele Spanjaarden het plekje aanraden omwille van haar charme. Ik was dan ook blij verrast en heb een zeer goede impressie van deze badplaats. Ik zou iedereen dan ook aanraden om hier een vakantie te spenderen…

DSC_0305

But unfortunately our budget did not allow us also to stay here, so at night we continued our trip towards Benidorm. You can read more about it in the next blog post. I will keep you informed, so keep checking this page! 😉

Maar helaas liet ons budget ons niet toe om hier ook te overnachten, en dus trokken wij tegen het vallen van de avond verder richting Benidorm. Hierover leest u meer in de eerstvolgende blogpost. Ik houd u op de hoogte, dus blijf deze pagina checken! 😉

Travelogue structureReisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

Andalucía Trip – Day 3&4: Cádiz & Jerez

The highly anticipated sequel: 14/02/13 – 17/02/13

Day 3: CÁDIZ

Oh boy, it felt so good to sleep after 2 days of diehard-citytripping in Córdoba and Sevilla (for more blog-feed about these 2 cities, check the older blogposts). Fortunately we could sleep “long” today because the bus wouldn’t leave before 11AM to our next destination: Cádiz.

Jeetje, wat deed dat slapen goed na 2 dagen stevig city-trippen in Córdoba en Sevilla (voor meer blog-voer over deze steden, check de oudere blogberichten). Gelukkig konden we vandaag “uitslapen” want de bus vertrok pas om 11 uur richting onze volgende halte: Cádiz.

And even though it was just a short ride: most of us slept like rocks on the bus. At 1PM we arrived in Jerez de la Frontera, where we were staying in a small hostal. From there, we could drive further to Cádiz where the biggest carnaval of Spain took place.

En ook al was het maar eventjes rijden: toch sliep ik weer als een blok op de bus. Om 13 uur ’s middags arriveerden we in Jerez de la Frontera, waar we een hostelletje hadden. Van daaruit zouden we verder rijden naar Cádiz voor het grootste carnaval van Spanje.

CARTEL DEL CARNAVAL DE CADIZ 2013

The weather was a less nice than in Sevilla, but you could see right away that Jerez was a very cosy and charming village with character. Even the hostal was very authentic Spanish and I really liked it!

Het weer was iets minder mooi dan in Sevilla, maar je kon meteen al zien dat Jerez heel gezellig en charmant van karakter was. Ook het hotelletje was heel authentiek Spaans van opbouw en dat vond ik super!

Andalucía 1032And because the rooms were rather small, I slept with only 2 other girls: Ula and Marisol.

Omdat de kamers maar klein waren, sliep ik vannacht met z’n 3: ik, Ula en Marisol.

Andalucía 1030 Ula

As soon as we got ‘free time’ to lunch in Jerez, me and Ula went to search for a good tapabar. Jerez de la Frontera is known for its sherry, and for that reason there are a lot of good bodegas and cosy tapabars.

Zogauw als we vrije tijd hadden om te lunchen in Jerez, ging ik met Ula op zoek naar een tapasbar. Jerez de la Frontera is gekend voor zijn sherry, en er zijn dan ook heel veel bodega’s en gezellige tapasbars.

DSC_0139I think we chose one of the better tapabars, because my travel guide says it’s a top choice! Unfortunately we ordered the wrong tapa: Ula made me believe that “riñones” were beans, but beans are “frijoles” and so we ended up with the ‘real inside body-parts’ of animals, and so we had a bad culinary experience. Fortunately we could really laugh with it and it caused a lot of jokes afterwards…

We kozen er weer zowat de beste tapasbar uit, denk ik. Want volgens mijn reisgids was dit een topkeuze! Helaas bestelden we de verkeerde tapa: Ula maakte me wijs dat “riñones” bonen waren, maar bonen zijn “frijoles” en dus eindigden we met een lever/ingewand-achtig iets als tapa en dat was het mindere gedeelte van onze culinaire ervaring. Gelukkig konden we er goed om lachen en veroorzaakte het incident heel wat moppen, waarom we nu nog lachen…

DSC_0717Around 3PM we returned to the hostal to get dressed for thé night of our lives: Carnaval in Cádiz. I didn’t buy a costum or anything, and decided to make a sort of color combination: and because I have a lot of pink clothes, I took all my pink things on. I turned out to be a cowgirl and for once I wore a lot of make-up in a very different way that I’m used to, and hupsa: my carnaval-figure was born!

Om 15 uur keerden we terug naar het hostel om ons tiptop klaar te maken voor dé nacht van ons leven: Carnaval in Cádiz. Ik had niet echt een kostuum gekocht ofzo, en besloot in Gandia om een soort van kleurencombinatie te maken: en omdat ik veel knalroze kleren had, nam ik dus alles roze mee. Ik werd ingewijd als cowgirl en deed voor één keer eens superveel make-up aan op een andere manier dan normaal, en hupsa: mijn carnaval-personage was geslaagd!

Andalucía 1040Around 4PM we left with a full bus of weird figures towards Cádiz, and there we should meet a lot of other crazy people.

Om 16 uur vertrokken we met een bus vol rare figuren richting Cádiz, en daar zouden superveel andere gekkerds rondlopen.

DSC_0198Warming up… 

Around 5PM we arrived in Cádiz and it became pretty clear soon that this would be CRAZY. But before the party began: first another Erasmus-citytour (in costumes). Funny!

Omstreeks 17 uur kwamen we toe in Cádiz en het werd al snel duidelijk dat dit een gekte van jewelste werd. Maar voor het feesten begon: eerst nog een Erasmus-stadstour (in kostuum). Grappig!

DSC_0173We did some sightseeing around the citywalls and to my surprise Cádiz was a really nice city. I didn’t bring my camera because it would be quite dangerous and annoying to party with this expensive thing around. But fortunately Ula brought hers and so I got these pictures of her later…

We deden wat sightseeing langs de stadsmuren en tot mijn verwondering was Cádiz echt nog wel een heel mooi stadje. Ik had mijn camera niet meegebracht omdat het nogal gevaarlijk ambetant was om feestend rond te lopen met dat duur ding. Maar gelukkig had Ula de hare wel bij en dus heb ik wat foto’s van haar “geleend” achteraf…

DSC_0297 DSC_0307We enjoyed sunset on the beach with some booze and I felt like I was in the middle of the hippie-era, with everybody being dressed so silly and chilling on this beach.

We genoten van zonsondergang op het strand met wat flessen drank en ik waande me plots in een hippie-tijdperk, nu iedereen zo verkleed op het strand zat te chillen.

DSC_0497I has never seen so many crazy people in one spot and enjoyed my environment in all silence.

Ik had nog nooit zoveel gekte bij mekaar gezien en genoot in alle stilte van mijn omgeving. DSC_0322

DSC_0466After the beach (after sunset), the real party could start… Everybody got loose, and we lost each other quite fast because we were with too many of us.

Daarna begon het feest pas (tegen dat het echt donker werd). Iedereen ging uit zijn dak, en we raakten mekaar al veel te snel kwijt omdat we met een te grote groep waren.

DSC_0518We “had to” party until 3AM because there was only one bus back to our hostel in Jerez and we had a time planned to see each other back on a meeting point. In other words: from 5PM until 3AM walking around and party… Can count!

We zouden tot 3 uur ’s nachts “moeten” feesten want pas dan was er afgesproken aan het meeting point in de stad, om de bus terug te nemen naar ons hostel in Jerez de la Frontera met zijn alle. Met andere woorden: van 17 uur ’s avonds tot 3 uur ’s nachts rondlopen / feesten… Kan tellen!

Fortunately there wasa a lot of atmosphere, and I really laughed a lot and had fun. As well with as without alcohol: I was a zombie anyway after this night! That I knew!

Gelukkig was er superveel sfeer, en heb ik heel goed gelachen en me geamuseerd. Zowel met als zonder alcohol: ik was hoe dan ook een wrak na dit nachtje! Dat wist ik nu al!

We took a lot of pictures with strangers that we liked because of their costumes and everybody had fun with everybody. Speaking Spanish even goes better when there is less pressure going along with it, doesn’t it?! 😉

We namen foto’s met vreemde mensen die we leuk vonden omwille van hun kostuum en iedereen sprak met iedereen. Spaans spreken gaat ook zoveel makkelijker als de stemming wat losser is, nietwaar?! 😉

DSC_0612 DSC_0667On the plaza near the cathedral I almost had to cry of eufory! Something so amazing I had never seen before. This was nothing compared to Queensday in Holland…

Op het plein bij de kathedraal moest ik bijna huilen van euforie! Zoiets overweldigends had ik nog nooit eerder gezien. Dit was niets vergeleken met Konniginnedag in Nederland…

DSC_0630We tried to find a way between the mass and stood up on a few stairs higher than the crowds. In the middle of it and all crazy arround us. Bottles of alcohol everywhere and in all kinds: plastic, glas, open, closed, on the floor, in the air, in the hand, in the mouth, intact, broken, … You cannot imagine yourself!

We baanden ons een weg tussen de massa en stonden op een paar treden hoger dan de massa. Er middenin en overal gekte rondom ons. Flessen dranken overal en in alle vormen: plastiek, glas, open, gesloten, op de grond, in de lucht, in de hand, in de mond, intact, kapot, … Je kunt het je niet voorstellen!

DSC_0649Because we were standing a little bit higher we had an amazing view over the crowds: they were all dressed, these party-people. Just to say INSANE! That’s the most correct word I can find for this.

Doordat we wat hoger stonden hadden we een onvergetelijk zicht op de massa: allemaal waren ze verkleed, die feestvierders. Gewoonweg WAANZINNIG! Dat is het meest gepaste woord dat ik ervoor kan vinden.

After that we had to find ourselves a way out of this and we when we finally managed, we walked through some smaller streets – that by now smelled like pipi. It was just hard to find a toilet in this mass because most of the bars were closed inside and only sold some basics foods and drinks from the outside via the window. That’s how busy it was!

Daarna zochten we ons weer een weg uit de menigte en slenterden we wat door de smalle straatjes – die inmiddels stonken naar straatplassers. Het was gewoon heel moeilijk om een toilet te vinden in deze drukte want de meeste bars hadden hun keet gewoon gesloten en verkochten alleen iets via hun raam! Zo druk was het!

DSC_0554 I AM FREE…

But it was awesome! And after a few hours walking, we returned to the beach to sit there, eat and drink something, make some pictures…

Maar het was fantastisch! En na enkele uren liepen we terug richting het strand om daar maar wat te gaan zitten, met een pak chips en wat Fanta.

DSC_0678And… Got wasted… DSC_0686After that, we had to get into action again to look for Plaza de San Antoni, where we had the meeting point with Erasmus. Of course we found nobody there because it was too busy. Way to busy! The only solution was: enjoy it and be crazy yourself. And that’s what we did!

Daarna moesten we weer in actie schieten om op zoek te gaan naar Plaza de San Antoni, waar we ons meetingpoint hadden met de rest van Erasmus. Natuurlijk vonden we daar haast niemand omdat het gewoon te druk was. Veel te druk. En veel te gek. De enige oplossing was: mee druk en gek doen. En dus deden we dat maar!

DSC_0675 Meeting the pope. Ontmoeting met de Paus.

Eventually we found the other Erasmus students back, and enjoyed the concert on the big plaza. And it was just after midnight when the concert ended.

I wasn’t tired but, you know, at a certain moment enough is enough. But still the whole group went, how else could it be, to a disco. Every night there was this going out! Pff.. Once we reached the disco, I was knocked out. They wouldn’t get me dancing nor drinking above all this Carnaval things. And so I went outside and sat, before the entrance. And we talked with some students until it was finally 3AM. Time to walk to the bus and go ‘home’.

I had no idea how long the busdrive took or anything else, because I felt asleep so deep. I walked as a death man to my hotelroom and felt in an even deeper sleep over there (around 5.30AM at night / in the morning), and at 10AM we would have to wake up…

Wat a wild and crazy night!

Uiteindelijk vonden we de groep Erasmus toch wel terug, en genoten we nog een beetje van een concert op het grote stadsplein. En het was nog maar middernacht toen het concert eindigde.

Ik was niet moe, maar weet je: op een bepaald moment is het wel genoeg geweest. Toch ging de hele groep, hoe kon het ook anders, weer naar een discotheek. Elke avond was er wel wat uitgaansleven! Pff.. Eens we de discotheek bereikt hadden, was mijn pijp wel uit. Ik zou echt niet meer nog eens gaan dansen en drinken bovenop dit Carnaval gedoe. En dus ging ik buiten zitten, voor de ingang. En ik praatte wat met wat studenten tot het eindelijk 3 uur werd. Tijd om naar de bus te wandelen.

Ik heb geen idee hoe lang de busrit heeft geduurd of weet ik veel wat, ik ben in slaap gevallen en al slaapwandelend naar mijn hotelkamer teruggekeerd. Vervolgens in een nog diepere slaap gevallen (moet rond 5.30 uur ’s nachts / ’s morgens) geweest zijn dat we daar toekwamen, en om 10 uur zouden we weer opstaan…

Wat een wilde nacht! 

DSC_0693

 

Day 4: JEREZ DE LA FRONTERA

Sunday was the last day of our trip. We woke up at 10PM, because the check-out was at 11.30AM. We had free choice to go for breakfast / lunch until 2PM. So I went to discover Jerez a little bit with Ula, and we saw a small part of the town.

Zondag was de laatste dag van onze trip. We stonden om 10 uur op, omdat de check-out om 11.30 uur was. We hadden vrije keuze om te gaan ontbijten / lunchen tot 14 uur. Ik trok er met Ula weer op uit, en we zagen dan toch ook nog een klein stukje van Jerez.

Andalucía 1029We ate French fries with saté and salad for breakfast: no tapas for now but some strong meal to wake up! And we drunk a strong coffe afterwards, and we went to eat some sweet in a bakery. Now we could conquer the world again! 🙂

We aten als ontbijt frietjes met saté en salade: even geen tapas maar stevig voer om wakker te worden! En dronken vervolgens nog een sterke koffie, en vervolgens gingen we nog een bakkerij binnen voor wat zoets. Nu konden we er weer tegenaan! 🙂

Andalucía 1050Jerez was the more sophisticated place in this region. You could see older people walking around, the better restaurants and bars proofed it. Everything seemed more expensive, the shops and so on. But it rained unfortunately and so we wouldn’t make a lot of pictures.

Jerez was wat sjieker dan de andere plekjes in de buurt hier. Je kon zien dat er oudere mensen rondliepen, dat de restaurantjes wat deftiger waren en de bars een beetje beter. Het toonde ook wat duurder, de winkels enzo. Maar het regende helaas en dus zijn er niet zoveel foto’s getrokken hier.

DSC_0143Ideal to sit 9 hours or longer on the bus, and sleep the whole way!

We left for home – to Gandia – around 3PM and our route went more or less like this: Jerez de la Frontera – Granada – Murcia – Alicante – Gandia. We drove back via the Sierra Nevada (beautiful landscapes but also cold temperatures there). In this case you could go skiing if you want! And around midnight we got home in Gandia.

When I arrived I unpacked my bag, checked my email and went to bed around 2AM. That made the end of this wonderful and super intensive Andalucía-trip. And as they say: ALL GOOD THINGS COME TO AN END.

Ideaal om 9 uur lang op de bus te zitten, en de hele weg te slapen dus!

We vertrokken immers terug naar huis – naar Gandia – omstreeks 15 uur en onze route was min of meer: Jerez de la Frontera – Granada – Murcia – Alicante – Gandia. We reden via de Sierra Nevada (wat mooie landschappen maar ook heel koude temperaturen met zich meebracht). In dit gebied kan je namelijk gaan skiën! En rond middernacht kwamen we aan in Gandia.

Toen ik thuiskwam laadde ik mijn valiesje nog uit, checkte ik snel de laptop en ging dan naar bed rond 2 uur. Daarmee kwam een einde aan deze prachtige en intensieve Andalucía-trip. En zoals ze dat zeggen: ALL GOOD THINGS COME TO AN END. 

young-wild-and-free-47hcw8o9v-339006-475-316_large

we are young we run free copy

 

From Julie… With Love… ❤

 

Andalucía Trip – Day 2: Sevilla

The highly anticipated sequel: 14/02/13 – 17/02/13

Day 2: SEVILLA

Yesterday one of my dreams came true: I’ve seen and experienced Córdoba! (More about Córdoba in the last blogpost…). It’s not normal anymore how happy I am here! And oh, what do I love to travel, to make picture, and to write this blog, … Life is too short and there are too less hours in a day to do everything I would love to do…

Gisteren is één van mijn dromen uitgekomen: ik heb Córdoba gezien en beleefd! (Zie vorige blogpost voor meer over Córdoba…). Het is niet normaal hoe gelukkig ik nu ben! En oh, wat houd ik van reizen, foto’s maken, en blog schrijven, … Het leven is te kort en er zijn te weinig uren in een dag om alles te kunnen be-leven…

Today my alarm went at 7AM. At 08.30AM it was breakfast-time and my backpack had to be ready, because at 9AM the bus would leave for Sevilla. And how the short the drive might have been, it didn’t stop me and Ula from sleeping like a baby. POWERNAP!

Vandaag ging om 7 uur mijn wekker. Om half 9 was het ontbijt-tijd en moest de backpack klaar zijn, want om 9 uur zou de bus vertrekken richting Sevilla. En hoe kort de rit ook was, Ula en ik sliepen als twee roosjes onderweg. POWERNAP!

tumblr_lkwjba3PxK1qcxieko1_500 By 1PM we arrived in Sevilla, checking in at the hostal at first. It looked good and clean and so we could leave for the city without any stress. This time we slept with 5 girls in a room: me, Ula, Marisol, Roukia (French girl) and Marine (French girl from Belgium – Namur). The connection with Katy (my roommate in Gandia) is a little bit becoming weaker these days. I guess it’s normal that we both build up our own friendships, but it’s a pitty. As if we’re nothing more than roommates now…

Tegen 13 uur waren we dan in Sevilla, om in te checken in het hostal allereerst. Het zag er weeral goed uit en dus konden we met een gerust hart de stad intrekken. Dit keer sliepen we met 5 meisjes op de kamer: ik, Ula, Marisol, Roukia (Frans meisje) en Marine (franstalig Belgisch meisje uit Namen, waar ik overigens weinig contact mee heb). De band met Katy (mijn appartement-genoot in Gandia) begint nu definitief te verwateren. Ergens normaal dat we beiden onze vriendschappen opbouwen, anderzijds wel jammer. We zijn nu niet meer dan kamergenoten meer…

Andalucía 467 Anyway, we started our city visit with  a long walk towards the historical center, because this time our hostal was quite farlocated from the city. Fortunately there were a lot of pretty things to see on the boulevards we were walking on, ánd dear readers: the proof of good weather! A sign which obviously says: 26°C! Hot hot hot, for this time of the year, in other words!

Enfin, we startten ons stadsbezoek door een lange wandeling richting het stadscentrum, want ons hostal is dit keer wel redelijk ver weg gelegen. Gelukkig waren er op de boulevards waarlangs we wandelden al heel wat boeiende dingen te zien, én liefste lezers: het bewijs van goed weer! Een plakkaat waarop staat: 26°C! Hot hot hot, voor deze tijd van het jaar dus!

Andalucía 823 We walked along some beautiful gardens and parks of which I do not remember the names, and next we ended up in the Plaza de España, without a doubt thé place in Sevilla where I lost my heart. All the tiles are so beautiful: in blue, white, yellow, … Fantastic!

We wandelden langs weelderige tuinen en parken waarvan ik de namen niet ken, en kwamen vervolgens uit op Plaza de España, ongetwijfeld dé plek in Sevilla waar ik mijn hartje verloren heb.  Alle tegels zijn er om ter mooist: met blauw, wit, geel, … Schitterend!

Andalucía 557 Plaza de España is not only a very beautiful place, it is also very interesting: everywhere you find a kind of build-in sitting banks, and on each of them you have this tiles, and they carry a name of a Spanish city. Even more: they go in a certain circle along the main building, and the cities are ranked alphabetically. (We noticed that while we were searching for “our” city: Valencia!)…

Plaza de España is niet alleen een heel mooi plein maar ook een zeer interessant: overal vind je een soort van ingebouwde zitbanken, en elke zitbank is prachtig betegeld en draagt een naam van een Spaanse stad. Bovendien lopen ze in een soort van boog langs het grootse gebouw, en zijn de steden alfabetisch gerangschikt. (Dat laatste merkten we op tijdens het zoeken naar “onze” stad: Valencia!)…

DSC_0952 We even found a map on the flour where we could locate our loved Gandia-beach resort spot on.

We vonden zelfs een kaartje in de tegels waarop we ons geliefde Gandia-badplaatsje konden situeren.

DSC_0980 And last but not least: one of the tiles at the “Valencia-bank” said “Gandia”. So we are definately represented here, joehoe! I think it’s rather crazy that this kind of place is built up in Sevilla, and not in the capital of Spain, Madrid. But yeah, in Spain far from everything is logical. That’s what I’ve learned so far.

En last but not least: één van de tegels aan de “Valencia-bank” bevatte zelfs de naam “Gandia”. Wij zijn hier dus vertegenwoordigd, joepie! Toch wel gek overigens dat zo’n plein in Sevilla werd opgesteld, en niet in de hoofdstad Madrid. Maar ja, in Spanje is lang niet alles logisch. Dat heb ik al geleerd. 

DSC_0981 After that we walked further to the historical center of the city and we visited the Alcazar of Sevilla. In Córdoba we visited also an Alcazar, but it is less famous and sofisticated than this one here in Sevilla.

Daarna wandelden we verder richting het historische stadscentrum en bezochten we het Alcazar van Sevilla. In Córdoba bezochten we dus ook een Alcazar, maar dat is minder beroemd en gesofisticeerd dan dit hier in Sevilla.

Andalucía 613 It by the way something nice to know that I always have to make a little count in my head to not forget (but with this writing I’m sure I will never forget anymore): to Córdoba you go for the Mezquita, to Sevilla for the Alcazar, and to Granada for the Alhambra. And if you’ve seen these 3 ‘wonders of the world’, you can say that you are an Andalucia travel-specialist. Than you’ve really seen the top!

Het is trouwens een leuk weetje dat ik steeds als een kapstopje in mijn hoofd moet opzeggen om het niet te vergeten (maar bij deze vergeet ik het nooit meer): naar Córdoba ga je voor de Mezquita, naar Sevilla voor het Alcazar, en naar Granada voor het Alhambra. En als je deze 3 ‘wereldwonderen’ gezien hebt, dan mag je je – zeg maar – Andalucië-kenner noemen. Dan heb je de regio ‘écht’ gezien.

Andalucía 620 We’ve spent hours in the Alcazar of Sevilla, or at least that how it felt. The Moorish architecture and the nice temperatures made me feel as if I were in Morocco…

We spendeerden urenlang in het Alcazar van Sevilla, of zo leek het toch. De Moorse bouwstijl en de aangename temperaturen deden me in Marokko wanen…

Andalucía 667 We walked through some magnificant rooms, patios and gardens.

We wandelden door magnifieke zalen, patio’s en tuinen.

DSC_0705 I hang around with Ula and Sarah, an American girl. We made some pictures of each other and made a lot of fun.

Ik hing wat rond met Ula en Sarah, een Amerikaans meisje. We trokken weer wat foto’s van mekaar en hadden heel wat lol.

Andalucía 734 UlaAndalucía 743 Kusjes uit Sevilla! DSC_0753 After the complete visit of the Alcazar it was time for an ice-cream with Turron-flavour (hmmm…) and next we were ready to burn some calories again in the cathedral of Sevilla.

Na het grondige bezoek aan het Alcazar was het tijd voor een ijsje met Turron-ijsroom (hmmm…) en vervolgens waren we klaar om wat caloriën te verbranden in de kathedraal van Sevilla.

Andalucía 760 In the cathedral of Sevilla you can climb a tower: “La Giralda”. It’s – together with the Alcazar – the most famous tourist attraction of the city and so we had to visit it. We left the Erasmus-crowd / group and decided to continue discovering the city. Herefor we had to skip our lunch time, but Time is Travel! 😉

In de kathedraal van Sevilla kan men namelijk een beroemde toren terugvinden, genaamd “La Giralda”. Het is  – samen met het Alcazar – zowat de beroemdste attractie van de stad en dus ook onmisbaar op ons programma. We hadden inmiddels de kudde Erasmus-dieren verlaten om zelf op ons tempo de stad verder te gaan verkennen. Hiervoor offerden we weliswaar onze lunch-tijd op. Time is Travel! 😉

Andalucía 782 So we climbed the tower, La Giralda, and took again (what else did you expect?) a lot of pictures… Of ourselves, of the views, and all other funny things in life…

We beklommen dus de toren, La Giralda, en namen opnieuw (wat verwachtte je anders) heel wat foto’s… Van onszelf, van de uitzichten, en andere leuke dingen…

Andalucía 809 Andalucía 796 After wandering around some more, we decided to return to Plaza de España to make some more pictures, and to relax some more.

Na wat verder rondkuieren besloten we om terug te keren naar Plaza de España om wat rustiger foto’s te kunnen trekken van al dat wondermoois.

Andalucía 840 Andalucía 870 DSC_0944 We were sitting in the sun and enjoyed the warm wintersun (26°C). These winter clothes of me were absolutely misplaced, and the south of Spain is definately warmer than our eastern region Valencia / Gandia.

We zaten in het zonnetje en genoten van de warme winterzon (26°C).  De winterkledij was hier dus zeer misplaatst, en het zuiden van Spanje heeft duidelijk een veel warmer klimaat dan ons oostelijk gelegen Valencia/Gandia gebied.

Andalucía 853 After some nice shots (as you can see) with excellent lighting because of the sunset, we got very hungry. Looking for a restaurant… But it was 5PM and all the restaurants were closed for siesta at this time. So we went back to the hostel for a siesta until 8.30PM.

Later that night we returned to the citycenter for dinner. Ula, me, Marisol and Roukia enjoyed a delicious Mexican meal, which was good ánd cheap! It was the first time Ula had Mexican food. Looks like it is not that popular in Poland as in Belgium?!

Na wat leuke kiekjes bij een prachtige belichting door zonsondergang, kregen we stevige trek. Op zoek naar een restaurantje dus… Maar het was 17 uur en alle restaurantjes waren gesloten omdat het siësta was. Dus gingen we maar terug naar het hostel voor een siësta’ke tot 20.30 uur.

Later op de avond keerden we met stevig stapschoeisel terug naar de stad om te gaan eten. Ula, ik, Marisol en Roukia smulden van een heerlijk Mexicaans dinertje, dat overigens ook nog eens vrij goedkoop was. Voor Ula was het trouwens haar allereerste keer Mexicaans eten. Blijkbaar is dat in Polen niet zo gekend?!

Andalucía 1009 While Roukia and Marisol returned to the hostel, for me and Ula the night just started. We would go and re-discover the city, this time “by night”. We found that this was a better option than going out again, as every night with the other Erasmus-students. And our feet hurt too much to go and dance.

Terwijl Roukia en Marisol terug naar het hostel keerden, begon de avond pas voor mij en Ula. Wij zouden opnieuw de stad gaan verkennen, maar dit keer “by night”. We vonden dat overigens ook een betere optie dan weeral mee uit te gaan met de rest van de Erasmus-studenten. En onze voeten deden veel te veel pijn om nog te gaan dansen.

Andalucía 1000 Giralda by night

Andalucía 952 Plaza de España by night

Andalucía 940By 1AM in the night we got back finally in the hostel and so it was a very long and exhausting (but superfun) day: my feet and legs were aweful, and even my eyes hurt of looking to all these pretty monuments, I think.

Conclusion: Sevilla is a big city, with a big impression! And: if you’e going, go longer than 1 day. At least, if you wanna return home healthy… Hihihi 😉

Tegen 1 uur ’s nachts kwamen we uiteindelijk pas toe in het hostal en dus was het weer een hééél lange en vermoeiende (maar wel superleuke) dag: mijn voeten en benen waren kapot, en zelfs mijn ogen deden pijn van naar zoveel dingen te kijken, denk ik.

Conclusie: Sevilla is een grote stad, met een grootse uitstraling! En: ga er langer dan één dag naartoe als je met levende voeten terug naar huis wil keren… Hihihi 😉

NEXT: Andalucía Trip – Day 3&4: Cádiz & Jerez