Spain study abroad

Andalucía Trip – Day 2: Sevilla

The highly anticipated sequel: 14/02/13 – 17/02/13

Day 2: SEVILLA

Yesterday one of my dreams came true: I’ve seen and experienced Córdoba! (More about Córdoba in the last blogpost…). It’s not normal anymore how happy I am here! And oh, what do I love to travel, to make picture, and to write this blog, … Life is too short and there are too less hours in a day to do everything I would love to do…

Gisteren is één van mijn dromen uitgekomen: ik heb Córdoba gezien en beleefd! (Zie vorige blogpost voor meer over Córdoba…). Het is niet normaal hoe gelukkig ik nu ben! En oh, wat houd ik van reizen, foto’s maken, en blog schrijven, … Het leven is te kort en er zijn te weinig uren in een dag om alles te kunnen be-leven…

Today my alarm went at 7AM. At 08.30AM it was breakfast-time and my backpack had to be ready, because at 9AM the bus would leave for Sevilla. And how the short the drive might have been, it didn’t stop me and Ula from sleeping like a baby. POWERNAP!

Vandaag ging om 7 uur mijn wekker. Om half 9 was het ontbijt-tijd en moest de backpack klaar zijn, want om 9 uur zou de bus vertrekken richting Sevilla. En hoe kort de rit ook was, Ula en ik sliepen als twee roosjes onderweg. POWERNAP!

tumblr_lkwjba3PxK1qcxieko1_500 By 1PM we arrived in Sevilla, checking in at the hostal at first. It looked good and clean and so we could leave for the city without any stress. This time we slept with 5 girls in a room: me, Ula, Marisol, Roukia (French girl) and Marine (French girl from Belgium – Namur). The connection with Katy (my roommate in Gandia) is a little bit becoming weaker these days. I guess it’s normal that we both build up our own friendships, but it’s a pitty. As if we’re nothing more than roommates now…

Tegen 13 uur waren we dan in Sevilla, om in te checken in het hostal allereerst. Het zag er weeral goed uit en dus konden we met een gerust hart de stad intrekken. Dit keer sliepen we met 5 meisjes op de kamer: ik, Ula, Marisol, Roukia (Frans meisje) en Marine (franstalig Belgisch meisje uit Namen, waar ik overigens weinig contact mee heb). De band met Katy (mijn appartement-genoot in Gandia) begint nu definitief te verwateren. Ergens normaal dat we beiden onze vriendschappen opbouwen, anderzijds wel jammer. We zijn nu niet meer dan kamergenoten meer…

Andalucía 467 Anyway, we started our city visit with  a long walk towards the historical center, because this time our hostal was quite farlocated from the city. Fortunately there were a lot of pretty things to see on the boulevards we were walking on, ánd dear readers: the proof of good weather! A sign which obviously says: 26°C! Hot hot hot, for this time of the year, in other words!

Enfin, we startten ons stadsbezoek door een lange wandeling richting het stadscentrum, want ons hostal is dit keer wel redelijk ver weg gelegen. Gelukkig waren er op de boulevards waarlangs we wandelden al heel wat boeiende dingen te zien, én liefste lezers: het bewijs van goed weer! Een plakkaat waarop staat: 26°C! Hot hot hot, voor deze tijd van het jaar dus!

Andalucía 823 We walked along some beautiful gardens and parks of which I do not remember the names, and next we ended up in the Plaza de España, without a doubt thé place in Sevilla where I lost my heart. All the tiles are so beautiful: in blue, white, yellow, … Fantastic!

We wandelden langs weelderige tuinen en parken waarvan ik de namen niet ken, en kwamen vervolgens uit op Plaza de España, ongetwijfeld dé plek in Sevilla waar ik mijn hartje verloren heb.  Alle tegels zijn er om ter mooist: met blauw, wit, geel, … Schitterend!

Andalucía 557 Plaza de España is not only a very beautiful place, it is also very interesting: everywhere you find a kind of build-in sitting banks, and on each of them you have this tiles, and they carry a name of a Spanish city. Even more: they go in a certain circle along the main building, and the cities are ranked alphabetically. (We noticed that while we were searching for “our” city: Valencia!)…

Plaza de España is niet alleen een heel mooi plein maar ook een zeer interessant: overal vind je een soort van ingebouwde zitbanken, en elke zitbank is prachtig betegeld en draagt een naam van een Spaanse stad. Bovendien lopen ze in een soort van boog langs het grootse gebouw, en zijn de steden alfabetisch gerangschikt. (Dat laatste merkten we op tijdens het zoeken naar “onze” stad: Valencia!)…

DSC_0952 We even found a map on the flour where we could locate our loved Gandia-beach resort spot on.

We vonden zelfs een kaartje in de tegels waarop we ons geliefde Gandia-badplaatsje konden situeren.

DSC_0980 And last but not least: one of the tiles at the “Valencia-bank” said “Gandia”. So we are definately represented here, joehoe! I think it’s rather crazy that this kind of place is built up in Sevilla, and not in the capital of Spain, Madrid. But yeah, in Spain far from everything is logical. That’s what I’ve learned so far.

En last but not least: één van de tegels aan de “Valencia-bank” bevatte zelfs de naam “Gandia”. Wij zijn hier dus vertegenwoordigd, joepie! Toch wel gek overigens dat zo’n plein in Sevilla werd opgesteld, en niet in de hoofdstad Madrid. Maar ja, in Spanje is lang niet alles logisch. Dat heb ik al geleerd. 

DSC_0981 After that we walked further to the historical center of the city and we visited the Alcazar of Sevilla. In Córdoba we visited also an Alcazar, but it is less famous and sofisticated than this one here in Sevilla.

Daarna wandelden we verder richting het historische stadscentrum en bezochten we het Alcazar van Sevilla. In Córdoba bezochten we dus ook een Alcazar, maar dat is minder beroemd en gesofisticeerd dan dit hier in Sevilla.

Andalucía 613 It by the way something nice to know that I always have to make a little count in my head to not forget (but with this writing I’m sure I will never forget anymore): to Córdoba you go for the Mezquita, to Sevilla for the Alcazar, and to Granada for the Alhambra. And if you’ve seen these 3 ‘wonders of the world’, you can say that you are an Andalucia travel-specialist. Than you’ve really seen the top!

Het is trouwens een leuk weetje dat ik steeds als een kapstopje in mijn hoofd moet opzeggen om het niet te vergeten (maar bij deze vergeet ik het nooit meer): naar Córdoba ga je voor de Mezquita, naar Sevilla voor het Alcazar, en naar Granada voor het Alhambra. En als je deze 3 ‘wereldwonderen’ gezien hebt, dan mag je je – zeg maar – Andalucië-kenner noemen. Dan heb je de regio ‘écht’ gezien.

Andalucía 620 We’ve spent hours in the Alcazar of Sevilla, or at least that how it felt. The Moorish architecture and the nice temperatures made me feel as if I were in Morocco…

We spendeerden urenlang in het Alcazar van Sevilla, of zo leek het toch. De Moorse bouwstijl en de aangename temperaturen deden me in Marokko wanen…

Andalucía 667 We walked through some magnificant rooms, patios and gardens.

We wandelden door magnifieke zalen, patio’s en tuinen.

DSC_0705 I hang around with Ula and Sarah, an American girl. We made some pictures of each other and made a lot of fun.

Ik hing wat rond met Ula en Sarah, een Amerikaans meisje. We trokken weer wat foto’s van mekaar en hadden heel wat lol.

Andalucía 734 UlaAndalucía 743 Kusjes uit Sevilla! DSC_0753 After the complete visit of the Alcazar it was time for an ice-cream with Turron-flavour (hmmm…) and next we were ready to burn some calories again in the cathedral of Sevilla.

Na het grondige bezoek aan het Alcazar was het tijd voor een ijsje met Turron-ijsroom (hmmm…) en vervolgens waren we klaar om wat caloriën te verbranden in de kathedraal van Sevilla.

Andalucía 760 In the cathedral of Sevilla you can climb a tower: “La Giralda”. It’s – together with the Alcazar – the most famous tourist attraction of the city and so we had to visit it. We left the Erasmus-crowd / group and decided to continue discovering the city. Herefor we had to skip our lunch time, but Time is Travel! 😉

In de kathedraal van Sevilla kan men namelijk een beroemde toren terugvinden, genaamd “La Giralda”. Het is  – samen met het Alcazar – zowat de beroemdste attractie van de stad en dus ook onmisbaar op ons programma. We hadden inmiddels de kudde Erasmus-dieren verlaten om zelf op ons tempo de stad verder te gaan verkennen. Hiervoor offerden we weliswaar onze lunch-tijd op. Time is Travel! 😉

Andalucía 782 So we climbed the tower, La Giralda, and took again (what else did you expect?) a lot of pictures… Of ourselves, of the views, and all other funny things in life…

We beklommen dus de toren, La Giralda, en namen opnieuw (wat verwachtte je anders) heel wat foto’s… Van onszelf, van de uitzichten, en andere leuke dingen…

Andalucía 809 Andalucía 796 After wandering around some more, we decided to return to Plaza de España to make some more pictures, and to relax some more.

Na wat verder rondkuieren besloten we om terug te keren naar Plaza de España om wat rustiger foto’s te kunnen trekken van al dat wondermoois.

Andalucía 840 Andalucía 870 DSC_0944 We were sitting in the sun and enjoyed the warm wintersun (26°C). These winter clothes of me were absolutely misplaced, and the south of Spain is definately warmer than our eastern region Valencia / Gandia.

We zaten in het zonnetje en genoten van de warme winterzon (26°C).  De winterkledij was hier dus zeer misplaatst, en het zuiden van Spanje heeft duidelijk een veel warmer klimaat dan ons oostelijk gelegen Valencia/Gandia gebied.

Andalucía 853 After some nice shots (as you can see) with excellent lighting because of the sunset, we got very hungry. Looking for a restaurant… But it was 5PM and all the restaurants were closed for siesta at this time. So we went back to the hostel for a siesta until 8.30PM.

Later that night we returned to the citycenter for dinner. Ula, me, Marisol and Roukia enjoyed a delicious Mexican meal, which was good ánd cheap! It was the first time Ula had Mexican food. Looks like it is not that popular in Poland as in Belgium?!

Na wat leuke kiekjes bij een prachtige belichting door zonsondergang, kregen we stevige trek. Op zoek naar een restaurantje dus… Maar het was 17 uur en alle restaurantjes waren gesloten omdat het siësta was. Dus gingen we maar terug naar het hostel voor een siësta’ke tot 20.30 uur.

Later op de avond keerden we met stevig stapschoeisel terug naar de stad om te gaan eten. Ula, ik, Marisol en Roukia smulden van een heerlijk Mexicaans dinertje, dat overigens ook nog eens vrij goedkoop was. Voor Ula was het trouwens haar allereerste keer Mexicaans eten. Blijkbaar is dat in Polen niet zo gekend?!

Andalucía 1009 While Roukia and Marisol returned to the hostel, for me and Ula the night just started. We would go and re-discover the city, this time “by night”. We found that this was a better option than going out again, as every night with the other Erasmus-students. And our feet hurt too much to go and dance.

Terwijl Roukia en Marisol terug naar het hostel keerden, begon de avond pas voor mij en Ula. Wij zouden opnieuw de stad gaan verkennen, maar dit keer “by night”. We vonden dat overigens ook een betere optie dan weeral mee uit te gaan met de rest van de Erasmus-studenten. En onze voeten deden veel te veel pijn om nog te gaan dansen.

Andalucía 1000 Giralda by night

Andalucía 952 Plaza de España by night

Andalucía 940By 1AM in the night we got back finally in the hostel and so it was a very long and exhausting (but superfun) day: my feet and legs were aweful, and even my eyes hurt of looking to all these pretty monuments, I think.

Conclusion: Sevilla is a big city, with a big impression! And: if you’e going, go longer than 1 day. At least, if you wanna return home healthy… Hihihi 😉

Tegen 1 uur ’s nachts kwamen we uiteindelijk pas toe in het hostal en dus was het weer een hééél lange en vermoeiende (maar wel superleuke) dag: mijn voeten en benen waren kapot, en zelfs mijn ogen deden pijn van naar zoveel dingen te kijken, denk ik.

Conclusie: Sevilla is een grote stad, met een grootse uitstraling! En: ga er langer dan één dag naartoe als je met levende voeten terug naar huis wil keren… Hihihi 😉

NEXT: Andalucía Trip – Day 3&4: Cádiz & Jerez 

4 comments

 1. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
  Many thanks, I appreciate it!

 2. Hello! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read.
  Thank you for sharing!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.